Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 199 ada, 22 numaralı parselde imar planı yapımı 06/06/2016 tarih ve 2016/42 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır.