Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 20/09/2016 tarih ve E.410/1078 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisimizin 05/09/2016 tarih ve 2016/51 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanan İmar Plan Değişikliğine ilişkin yayımlanmıştır. (UİP:12190,6)