Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 15/11/2016 tarih ve E.520 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisimizin 07/11/2016 tarih ve 2016/62 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanan İmar Plan Değişikliğine ilişkin yayımlanmıştır. (UİP:12190,7 - NİP:12189,5)