Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 15/11/2016 tarih ve E.518 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisimizin 07/11/2016 tarih ve 2016/70 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanan İmar Plan Değişikliğine ilişkin yayımlanmıştır. (UİP:12190,8 - NİP:12189,6)