696 Sayılı KHK. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebinde Bulunan Taşeron İşçilerin Başvuru Durumu Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiştir. 

Arşiv araştırması neticelenmemiş olup haklarında geçişe engel durumda olanların tespit edilmesi halinde bu kişiler liste dışı bırakılacaktır.