TOKİ 4 ve 5'inci Etap Konutların Sözleşme İmzalama işlemleri 27/08/2018 - 14/09/2018 tarihleri arasında TC Ziraat Bankası Altıntaş Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

BSMV, banka komisyonu, emlak vergileri ve sigorta ücretleri vb. ödemeler hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanırken konut peşinat tutarları üzerine eklenerek ödenecektir.
Ayrıca açıklanan satış bedellerine KDV dahil edilmemiştir. Satışı yapılan konutun teslim tarihinde, başlangıçtaki satış fiyatı ve teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artışı tutarları toplamı üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil edilecektir.