Altıntaş Tarihçesi

Antik dönemde, yörenin ismi, sikkeler üzerinde “Soa” olarak geçmektedir. Antik dönemlerde, yörenin birçok yerinde iskan bulunduğu anlaşılmıştır.Ayrıca, bölgede zengin mermer yataklarının bulunması da, antik dönemlerde buranın yani mermer ocaklarının işletildiği ve özellikle, hemen yakınlardaki “Aızonoi” antik kentinin, buradan temin edilen mermerler ile imar edildiği bilinmektedir.

Bölgenin

“Pınarcık” köyü: antik dönemde “Abya” adıyla anılan bu yer, Roma şehir devleti olarak önem kazanmıştır. Kendi adına bastırdığı sikkeler ile ünlüdür.

Osmaniye köyünde: yapılan araştırmalarda, Roma dönemine ait, MS.2 ile 3’ncü yüzyıl arasına tarihlenen bir anıtsal mezar ortaya çıkarılmıştır.

Bölgenin ismi: uzun süre “Kurtköy” olarak anılmıştır.

Tarihi süreç incelendiğinde, bu bölgedeki diğer özel olaylar şunlardır:

Osmanlı döneminde, Sultan II. Beyazıt zamanında çıkan, Şah Kulu isyanı sırasında, Osmanlı güçleriyle isyancılar burada karşılaşmışlar ve isyancılar yok edilmişlerdir.

Kurtuluş savaşında ise, Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında, savaş idare merkezi, yine bu bölgede kurulmuştur. Çatışmaların en çetin geçtiği yer ise, yine bu bölgede “Çalköy” yöresidir.