İmar Plan Değişikliği İlanı (Hürriyet Mah. 1/5000 ölçekli nazımimar planının J24D18D paftası

İmar Plan Değişikliği İlanı (Hürriyet Mah. 1/5000 ölçekli nazımimar planının J24D18D paftası,1/1000 ölçekli uygulama imar planının J24D18D4C paftası