İmar Plan Değişikliği İlanı

Nazım imar planının J24D17C-18D paftası, uygulama imar planının J24D17C3B-J24D18D4A paftasında mera vasıflı Hürriyet Mahallesi, 67 ada,106 parselin tamamını ve Bozbay Mahallesi 146 ada, 58 parselin kısmen taşkın alandan çıkarılıp , 67 ada, 106 parselin tamamının Belediye Hizmet alanı, yapı yaklaşma mesafeleri 10' ar metre Emsal:1, yençok:9,50 m olarak belirlenmesi, 146 ada, 58 parselin kısmen çocuk bahçesi ve oyun alanı belirlenmesi ile ilgili ekteki imar plan değişikliği ( 15 Eylül 2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Bendine göre Kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlardan değer artış payı uygulanmayacağı için söz konusu parsellerde değer artış payı hususu bulunmamaktadır) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b Maddesine göre 06/09/2021 tarih ve 2021/29 sayılı kararı ile onanmıştır.