Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.

Şeyh Edebali, Osman Bey'e nasihatinde;

* Haklı olduğunda kavgadan korkma! bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler!

* Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.

* Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Atlar; Şanlı Tarihimizin şahididir, Türk’ün kanadıdır, yoldaşıdır.