Gıybet Varsa Ben Yokum

#YaHayırSöyleYaSus

Resûlullah Efendimiz buyurdular ki:

"Mirac Gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım.

Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.

"Ey Cebrail! Bunlar da kim?" diye sordum.

"Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.

#GıybetVarsaBenYokum