İlçemizde bulunan metruk ve tehlike arzeden binalar yıkılyor

İlçemizde bulunan metruk ve tehlike arzeden binalar yıkılarak bir taraftan görüntü kirliliği ortadan kalkarken diğer taraftan vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin herhangi bir kazaya maruz kalmaları önlenmiş oluyor.
Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekür ediyoruz...